• 01
  • 02
  • 03
  • 04
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 028 3511 8998
Mr. Giang
Điện thoại: 0908 630 484
Email: trngiang@gmail.com
Công Ty Minh Chi - Khu Vực Miền Nam
Điện thoại: (028)3 511 7881
Email: myengzifilm@gmail.com
Công ty Minh Chi - khu vực miền Bắc
Điện thoại: 0938219838
Email: trandinhquocqtkd@gmail.com
Chứng nhận
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TRÁNH GÂY UNG THƯ DA DO SKIN CANCER FOUNDATION CẤP
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TRÁNH GÂY UNG THƯ DA DO SKIN CANCER FOUNDATION CẤP
Chứng nhận sản phẩm tránh gây ung thư da do Skin cancer foundation cấp
CHỨNG NHẬN VỀ SÁNG CHẾ DO NƯỚC HÀN QUỐC CẤP
CHỨNG NHẬN VỀ SÁNG CHẾ DO NƯỚC HÀN QUỐC CẤP
Chứng nhận về sáng chế do nước Hàn Quốc cấp